Молочний лиман.

“Молочний лиман” є одним з найбільш цінних водно-болотних угідь Приазов’я, розташованих на території Запорізької області, і включений до Міжнародного кадастру Рамсарських територій. Біологічні ресурси Молочного лиману виділяються високим видовим різноманіттям та потенційною ємністю. Місця гніздування більшості видів водоплавних видів птахів, нересту і нагулу цінних видів риб дозволяють вести рентабельне рибно-мисливське господарство на тих ділянках, де це не перешкоджає відтворенню ресурсів. Незважаючи на це, вказаний природний комплекс легко вражаємий і гарантом стабільного існування гідрологічної системи лиману є постійний зв’язок його з водною акваторією Азовського моря, який здійснюється шляхом його сполучення з Азовським морем через штучно створений канал. Останнім часом, з`єднувальний канал Молочного лиману занесено піском, що в свою чергу призводить до погіршення його гідрологічного режиму і неможливості заходу в лиман на нерест піленгасу та інших цінних видів риб. З осені 2000р. АРК “Сини моря”, незважаючи на покладені на нього Положенням про гідрологічний заказник загальнодержавного значення “Молочний лиман” обов’язки, роботи по розчистці гирла не проводить. Молочний лиман крім рибопромислового також може втратити і своє рекреаційне значення. Зниження рівня води в лимані призводить до заболочення берегів та підвищення рівня солоності даної водойми. Це може призвести до того, що більшість дитячих таборів та баз відпочинку на лимані втратять своє дійсне призначення.

Для вирішення існуючих проблем у 2001 році були виконані комплексні інженерно-вишукувальні роботи та розроблений робочий проект будівництва гідротехнічних споруд для забезпечення гідрологічного режиму в заказнику “Молочний лиман”, реалізація якого повинна стабілізувати екологічну ситуацію в заказнику. Держуправління екології та природних ресурсів в Запорізькій області виступило замовником розробки робочого проекту будівництва гідротехнічних споруд для забезпечення гідрологічного режиму в заказнику загальнодержавного значення “Молочний лиман”, виконаного Українським державним інститутом по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості “Укррибпроект” за рахунок коштів державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Для подальшого вирішення проблем Молочного лиману держуправлінням підготовлено і направлено до Мінекоресурсів запит на фінансування в 2002р. з Державного екофонду будівництва гідротехнічних споруд для забезпечення гідрологічного режиму в заказнику загальнодержавного значення “Молочний лиман”.  

  Повернутися на попередню сторінку